Meghívó

2013. május 29.

Meghívó a Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően közgyűlést tart 2013. május 31-én, pénteken 11 órakor, melyre tisztelettel meghívjuk.

Közgyűlés helye:
Ökotúra Vendégház, étterem
4071 Hortobágy, Borsós 13. (33 főút, 74-es km kőnél)

Javasolt napirendi pontok:

  1. Az ökogazdálkodás hazai helyzetének értékelése, a biotermékek jövőjének prognózisa, stratégiai elképzelések.
    Előadó: Czeller Gábor MÖSZ alelnök, a Magyar Biokultúra Szövetség elnöke
  2. Elnöki beszámoló a Szövetség 2012. évi munkájáról, az előző közgyűlés óta tett intézkedésekról, a 2012. évi mérlegbeszámoló ismertetése.
    Előadó: Gencsi Zoltán elnök
  3. A Szövetség 2013. évi költségvetésének előterjesztése.
    Előadó: Boda Mihály titkár
  4. Egyéb aktuális szövetségi ügyek megtárgyalása.

Kérjük, hogy a közgyűlésen a MÖSZ tag (képviselője) vegyen részt, helyettesítése esetén meghatalmazásról gondoskodni szíveskedjen.
Amennyiben a közgyűlés meghívójában feltüntetett időpontban a tagok fele nem jelenik meg, úgy a közgyűlést az eredeti időpont után félórával az elnök változatlan napirenddel összehívja. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.