Alapszabály

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Az Egyesület neve:

Magyar nyelven: Magyar Ökológiai Gazdálkodók és Gazdálkodó Szervezetek Szövetsége
Rövidítve: Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége (MÖSZ)
Angol nyelven: Association of Hungarian Organic Farmers
Német nyelven: Ungarischer Verband Für Ökologischen Landwirten

1.2 Székhelye: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
1.3 Működési területe: Magyarország teljes területe
1.4 Hivatalos nyelve: magyar
1.5 A Szövetség önálló jogi személy
1.6 A Szövetség a Magyarországon ökológiai mezőgazdasági termelést folytató vállalkozások és szervezetek országos Szövetsége. A Szövetség működését az egyesületekre vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki.

2. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA

2.1 A Szövetség célja

 • olyan ökogazdálkodási modellek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő, energiatakarékos
  technológiák alkalmazását, a fenntartható termelési módok fejlesztését, a mezőgazdasági ökoszisztémák
  védelmét.
 • az ökológiai termeléssel előállított mezőgazdasági termékek, élelmiszerek arányának növelése az agrártermelésen
  belül, elősegítve ezzel a természeti erőforrások megőrzését, a vidékfejlesztést, a lakosság kiváló minőségű
  élelmiszerrel történő ellátását.
 • az ökominősítésű mezőgazdasági termékek, élelmiszerek iránti érdeklődés felkeltése, a magyar ökológiai
  termékek nemzetközi elismertségének növelése, javítva ezzel az ország exportlehetőségeit.
 • olyan szakmai információs központ létrehozása, amely a tagszervezetek részére elősegíti a piaci előnyök
  megszerzését.
 • a Szövetség tagjainak átfogó érdekképviselete társadalmi-, állami- és más szervezetek előtt.
 • a Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
  anyagi támogatást nem nyújt.

2.2 A Szövetség feladata, hogy:

 • lássa el mindazokat a feladatokat, melyeket tagszervezetei meghatároznak, valósítsa meg a hatékony
  információáramlást az ökogazdálkodás szakmai területén, segítse elő a tagszervezetek tevékenységének
  összehangolását az ökotermékek termelésének és kereskedelmének területén.
 • a Szövetség céljainak elérése érdekében állandó kapcsolatot alakítson ki az ökológiai gazdálkodás
  feltételeit meghatározó állami szervezetekkel, lehetőleg szerződéses formában.
 • az ökotermékek belföldi fogyasztásának és a kereslet növelésének érdekében működjön közre a termékek
  fejlesztésében, propagandájában, a szakmai kiállításokon és bemutatókon való részvételt hangolja
  össze.
 • segítse elő a magyar ökogazdálkodók nemzetközi együttműködésbe történő bekapcsolódását.
 • folytasson közhasznú tevékenységet az 1997. évi CLVI törvény 26. § c./ pontja szerint, úgy hogy a
  tagszervezeteken kívül más is részesülhessen ezen közhasznú szolgáltatásaiból.
 • közhasznú tevékenységek:
  oktatás, ismeretterjesztés
  természetvédelem, állatvédelem
  környezetvédelem
  euroatlanti integráció elősegítése
 • vállalkozási tevékenységet kizárólag a közhasznú célok megvalósítása érdekében folytasson, a
  gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a céljai megvalósítására, tevékenysége
  finanszírozására fordítja.
 • A 2253/1999 (X.07.) Korm. Határozatban elfogadott Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi Program széles körben
  történő ismertetése és az EU csatlakozásig a gazdálkodók ökológiai termelésre való felkészítése.

A teljes dokumentum letöltése